Σύνδρομο Leriche (Αορτο-Λαγόνια Αποφρακτική Νόσος)

Leriche Syndrome

Το σύνδρομο Leriche, πρόκειται  για  ένα  σύνδρομο  πολύ  συχνό  σε  ασθενείς  με  αθηροσκλήρυνση.  Πάνω  από  τους  μισούς  ασθενείς  με  στεφανιαία  νόσο,  πάσχουν  από  χρόνια  αορτολαγόνια  απόφραξη. 

H  κοιλιακή  αορτή  στο  ύψος  περίπου  του  ομφαλού  χωρίζεται  σε  δύο  άλλες  αρτηρίες,  που  ονομάζονται  κοινές  λαγόνιες,  οι  οποίες  μεταφέρουν  αίμα  στη  λεκάνη  και  τα  κάτω  άκρα.  Όταν  λοιπόν  αποφράσσεται  η  κοιλιακή  αορτή  και  οι  κοινές  λαγόνιες,  κάνουμε  λόγο  για  σύνδρομο  Leriche.  Οι  αιτίες  που  ενοχοποιούνται  στην  ανάπτυξη  αποφρακτικών  βλαβών  στον  αορτολαγόνιο  άξονα  είναι  οι  τυπικές  αιτίες  της  αθηροσκλήρυνσης,  δηλαδή  το  κάπνισμα,  η  υπέρταση,  ο  σακχαρώδης  διαβήτης  και  η  υψηλή  χοληστερόλη.  Συνήθως  οι  ασθενείς  με  σύνδρομο  Leriche  είναι  σχετικά  νέοι  και  βαρείς  καπνιστές.  Τα  συμπτώματα  του  συνδρόμου  είναι  η  διαλείπουσα  χωλότητα  (δυσκολία  στη  βάδιση – ο  ασθενής  βαδίζει  αποστάσεις  λίγων  μέτρων  και  σταματάει  λόγω  έντονου  πόνου  στους  γλουτούς  συνήθως)  και  η  σεξουαλική  δυσλειτουργία  (50-80%  αυτών)  με  ανικανότητα  (50%)!  Είναι  6  φορές  συχνότερο  στους  άνδρες  απ΄ ότι  στις  γυναίκες. 

H  διάγνωση  βασίζεται  στην  κλινική  εξέταση  από  τον  αγγειοχειρουργό  και  ανάλογα  με  τη  βαρύτητα  της  νόσου  διενεργούνται  εξέτάσεις  όπως  το  έγχρωμο  υπερηχογράφημα  (τρίπλεξ),  αξονική  ή  μαγνητική  αγγειογραφία,  καθώς  και  κλασική  αγγειογραφία.  Η  θεραπεία  μπορεί  να  είναι  συντηρητική  ή  χειρουργική,  ανάλογα  με  την  κλινική  εικόνα  του  ασθενή.  Ακρογωνιαίος  λίθος  στην  θεραπευτική  προσέγγιση  είναι  η  αυστηρή  ρύθμιση  των  παραγόντων  κινδύνου,  δηλαδή  η  διακοπή  του  καπνίσματος,  ο  συνεπής  έλεγχος  της  αρτηριακής  πίεσης,  των  επιπέδων  σακχάρου  στο  αίμα  και  της  χοληστερόλης.  Επίσης  το  περπάτημα  αποτελεί  ένα  ισχυρό  ερέθισμα,  ώστε  να  ενισχυθεί  η  παράπλευρη  κυκλοφορία  και  να  βελτιωθούν  τα  συμπτώματα  του  ασθενή.  Τέλος,  η  χειρουργική  αντιμετώπιση  είτε  ενδαγγειακή  με  τοποθέτηση  stent  είτε  ανοιχτή  με  παράκαμψη  (bypass)  των  αποφραγμένων  περιοχών  παρέχει  μια  άριστη  ποιότητα  ζωής  στον  ασθενή.