Επιστημονικά άρθρα - Dr. Γεώργιος Γαλανόπουλος | Αγγειοχειρουργός Skip to main content
Γαλανοπουλος Γεώργιος προφίλ

Επιστημονικά άρθρα

Η επιστημονική συνεισφορά ενός επαγγελματία υγείας είναι σημαντική για την σύγχρονη ιατρική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρ. Γαλανόπουλος δεσμεύεται στη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, μεταφέροντας την εμπειρία του σε διεθνές επίπεδο. Τα επιστημονικά άρθρα και οι δημοσιεύσεις του σε ξενόγλωσσα περιοδικά αποτελούν έναν πυλώνα της δραστηριότητάς του, διασφαλίζοντας την ανταλλαγή γνώσεων και την ενημέρωση στον επιστημονικό χώρο.

Κλείστε Ραντεβού
Γαλανοπουλος Γεώργιος προφίλ

Επιστημονικά άρθρα – δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά

 1. Thyroid hormone at supra – physiological dose optimizes cardiac geometry and improves cardiac function in rats with old myocardial infarction.
  C. Pantos, I. Mourouzis, N. Tsagoulis, K. Markakis, G. Galanopoulos, N. Roukounakis, P. Perimenis, A. Liappas, D.V. Cokkinos.
  Journal of Physiology and Pharmacology 2009 Sep; 60 (3) : 49 – 56.
 2. Post – ischemic Cardiac Remodeling is Accelerated in Diabetic Rats : Similarities to Clinical and Tissue Hypothyroidism.
  Ch. Kalofoutis, G. Galanopoulos, M. Gavra, A. Cokkinos, I. Mourouzis, J. Singh, C. Pantos, D.V. Cokkinos.
  Archives of Cardiovascular Diseases Supplements
  Volume 2, Issue 1, January 2010, page 83.
 3. Cardiac remodeling and failure late after myocardial infarction is exacerbated by tissue hypothyroidism.
  I. Mourouzis, N. Tsagoulis, G. Galanopoulos, M.Gavra, P.Perimenis, D.Spanou, C.Pantos, D.V. Cokkinos.
  Archives of Cardiovascular Diseases Supplements
  Volume 2, Issue 1, January 2010, page 38.
 4. Thyroid hormone receptor a1 : a novel molecular switch to the progression to heart failure after acute myocardial infarction?
  I. Mourouzis, C. Pantos, G. Galanopoulos, M.Gavra, P.Perimenis, D.Spanou, D.V. Cokkinos.
  Cardiovascular Research Supplements
  Volume 87, Supplement 1, July 2010, page S84.
 5. Diabetes impairs compensatory response after myocardial infarction; possible implication of thyroid hormone signaling.
  J. Singh, C. Kalofoutis, I. Mourouzis, G. Galanopoulos, DV Cokkinos, C. Pantos.
  University of Manchester 2010, Proceedings of The Physiological Society 19, PC202.
 6. Thyroid hormone receptor α1 down – regulation in postischemic heart failure progression : The potential role of tissue hypothyroidism.
  C. Pantos, I. Mourouzis, G. Galanopoulos, M. Gavra, P. Perimenis, D. Spanou, D.V. Cokkinos.
  Hormone and Metabolic Research 2010 Sep; 42 (10) : 718 – 24.
 7. Thyroid hormone can favorably remodel the diabetic myocardium after acute myocardial infarction.
  Kalofoutis C, Mourouzis I, Galanopoulos G, Dimopoulos A, Perimenis P, Spanou D, Cokkinos DV, Singh J, Pantos C.
  Molecular and Cellular Biochemistry 2010 Dec; 345 (1-2) : 161 – 9.
 8. Compartment syndrome of the upper arm : a case report and review of the literature.
  Galanopoulos G, Giannakopoulou S, Filalithis P, Lambidis C.
  Chirurgia 2010 Dec; 23 (6) : 293 – 5.
 9. Diabetes prevents compensatory hypertrophy after myocardial infarction and impairs cardiac function; possible implication of stretch induced kinase growth signaling.
  C. Kalofoutis, I. Mourouzis, G. Galanopoulos, P. Perimenis, D. Spanou, D. Cokkinos, J. Singh, C. Pantos.
  Archives of Cardiovascular Diseases Supplements
  Volume 3, Issue 1, January 2011, pages 27 – 28.
 10. Thyroid hormone receptor alpha 1 is down regulated during the progression to congestive heart failure after myocardial infarction.
  G. Galanopoulos, C. Pantos, I. Mourouzis, D. Spanou, P. Perimenis, D. Cokkinos.
  Archives of Cardiovascular Diseases Supplements
  Volume 3, Issue 1, January 2011, page 28.
 11. Acute T3 treatment protects the heart against ischemia – reperfusion injury via TRα1 receptor.
  Pantos C, Mourouzis I, Saranteas T, Brozou V, Galanopoulos G, Kostopanagiotou G, Cokkinos DV.
  Molecular and Cellular Biochemistry 2011 Jul; 353 (1-2) : 235 – 241.
 12. Sudden sensorineural hearing loss after varicose vein surgery. Report of a case.
  Galanopoulos G, Rapti D, Nikolopoulos I, Lambidis C.
  Il Giornale di Chirurgia 2011 Aug – Sept; vol.32 (n. 8 / 9) : 385 – 387.
 13. Dose – dependent effects of thyroid hormone on post – ischemic cardiac performance : potential involvement of Akt and ERK signaling.
  Mourouzis I, Mantzouratou P, Galanopoulos G, Kostakou E, Roukounakis N, Kokkinos A, Cokkinos DV, Pantos C.
  Molecular and Cellular Biochemistry 2012 Apr; 363(1-2) : 235 – 243.
 14. Bile duct injuries during laparoscopic and open cholecystectomies.
  N.Roukounakis, V.Mouziouras, I.Karantonis, C.Kambourakis, G.Galanopoulos, I.Christakis, S.Anthi, N.Andromanakos.
  Supplement JSLS, 2012, Vol.16, n.2
 15. Minimally Invasive Treatment of Varicose Veins : Endovenous laser ablation (EVLA)
  Galanopoulos G, Lambidis C.
  International Journal of Surgery 2012; 10(3) : 134 – 139.
 16. Angiodyspalstic lesions as a cause of colonic bleeding in patients with chronic renal disease. Is there an association?
  Galanopoulos G.
  Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation 2012; 23(5) : 925 – 928.
 17. Primary Brachial Vein Transposition for Hemodialysis Access. Report of a Case and Review of the Literature.
  Lambidis C, Galanopoulos G.
  Hemodialysis International 2013; 17(3) : 441 – 443.
 18. Inhibition of thyroid hormone receptor α1 impairs post – ischemic cardiac performance after myocardial infarction in mice.
  Mourouzis I, Kostakou E, Galanopoulos G, Mantzouratou P, Pantos C.
  Molecular and Cellular Biochemistry 2013; 379(1 – 2) : 97 – 105.
 19. Thyroid hormone improves the mechanical performance of the postinfarcted diabetic myocardium : a response associated with up – regulation of Akt / mTOR and AMPK activation.
  Mourouzis I, Giagourta E, Galanopoulos G, Mantzouratou P, Kostakou E, Kokkinos A, Tentolouris N, Pantos C.
  Metabolism, Clinical and Experimental 2013; 62(10) : 1387 – 1393.
 20. A rare case of post – operative deep vein thrombosis in a patient with azygos continuation of the inferior vena cava and thrombophilia.
  G. Galanopoulos, T. Konstantopoulos, C. Karathanos, A. Loupou, D. Xanthopoulos, E. Kaperonis, S. Tsoupanos, V. Papavassiliou
  International Angiology Supplement 3
  Volume 32, Issue 5, October 2013, page 34.
 21. Radiation – induced injury to ilio – femoral arterial axis. A report of three cases.
  G. Galanopoulos, T. Konstantopoulos, C. Karathanos, D. Xanthopoulos, E. Kaperonis, E. Loupou, S. Tsoupanos, V. Papavassiliou
  International Angiology Supplement 3
  Volume 32, Issue 5, October 2013, page 37.
 22. Endovascular repair of a traumatic pseudoaneurysm of a fractured abdominal aorta.
  T. Konstantopoulos, C. Karathanos, G. Galanopoulos, E. Kaperonis, D. Xanthopoulos, A. Loupou, S. Tsoupanos, V. Papavassiliou.
  International Angiology Supplement 3
  Volume 32, Issue 5, October 2013, page 34.
 23. The beneficial effects of ranolazine on cardiac function after myocardial infarction are greater in diabetic than non – diabetic rats.
  Mourouzis I, Mantzouratou P, Galanopoulos G, Kostakou E, Dhalla A, Belardinelli L, Pantos C.
  Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics 2014; 19(5) : 457 – 469.
 24. A 39 year – old male with peripheral arteriopathy and gangrene of the toes. Buerger’s disease or cannabis arteritis?
  T. Konstantopoulos, G. Galanopoulos, S. Theodorou, E. Kaperonis, D. Xanthopoulos, A. Loupou, S. Tsoupanos, V. Papavassiliou.
  International Angiology, Supplement 1
  Volume 33, Issue 2, April 2014, page 7.
 25. The EVAR Odyssey. When consequent complications hinder the patients trip to recovery make us wonder : is EVAR minimally invasive?
  T. Konstantopoulos, G. Galanopoulos, S. Theodorou, E. Kaperonis, D. Xanthopoulos, A. Loupou, S. Tsoupanos, V. Papavassiliou.
  International Angiology, Supplement 1
  Volume 33, Issue 2, April 2014, page 13.
 26. Compliance with long – term surveillance after endovascular aortic aneurysm repair.
  G. Galanopoulos, T. Konstantopoulos, C. Karathanos, S. Theodorou, E. Kaperonis, D. Xanthopoulos, A. Loupou, S. Tsoupanos, V. Papavassiliou.
  International Angiology, Supplement 1
  Volume 33, Issue 2, April 2014, page 24.
 27. Infectious complications of prosthetic arteriovenous grafts for hemodialysis. Prevention is better than cure.
  Galanopoulos G, Lambidis C.
  Renal Failure, 2014 May; 36(4) : 658 – 660.
 28. The stuck dialysis catheter : A nasty astonishment.
  G. Galanopoulos, C. Lambidis.
  Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation 2015; 26(3) : 560 – 563.
 29. Carotid endarterectomy in an asymptomatic patient with contralateral agenesis of the internal carotid artery.
  T. Konstantopoulos, G. Galanopoulos, S. Theodorou, I. Tsoutsas, E. Kaperonis, V. Papavassiliou.
  J Vasc Surg 2015; 1 : 254 – 257.
 30. Chylous Ascites Following Open Abdominal Aortic Aneurysm Repair : An Unusual Complication
  Galanopoulos G, Konstantopoulos T, Theodorou S, Tsoutsas I, Xanthopoulos D, Kaperonis E, Papavassiliou V.
  Methodist de Bakey Cardiovascular Journal ΜDCVJ 2016; 12(2) : 119 – 121.
 31. Ιnadvertent parathyroidectomy risk factors in 1373 thyroidectomies – male gender and presence of lymphadenopathy, but not size of gland, independently increase the risk.
  I. Christakis, P. Zacharopoulou, G. Galanopoulos, I-D. Kafetzis, S. Dimas, N. Roukounakis
  Gland Surg 2017; 6(6) : 666 – 674.
 32. A rare cause of acute abdominal pain: spontaneous isolated superior mesenteric artery dissection.
  G. Galanopoulos, T. Konstantopoulos, I. Christakis, P. Antonopoulos, V. Papavassiliou
  Int Surg J 2018; 5(7) : 2623 – 2626
 33. Modified over-the-wire technique for infected tunneled cuffed dialysis catheters exchange : a precious salvage procedure.
  G. Galanopoulos, C. Lambidis
  Int Surg J 2018; 5(8) : 2693 – 2696
 34. Radiation  induced  vasculitis  of  iliac  veins : presentation  of  a  case  and  therapeutic  dilemmas.
  G.  Galanopoulos
  Int  Surg  J  2020;  7(6) : 2006 – 2008 doi: 10.18203/2349-2902.isj20202420
 35. A  case  of  Giant  Aortoiliac  Aneurysm  Rupture.  When Open  Repair  seems  a  one-way  street.
  G.  GalanopoulosV.  Papavassiliou
  ΑΟRTA  (Stanford)  2020;  8: 172-174
 36. Εarly  And  Late  Outcomes  After  Transcarotid  Revascularization  For  Internal  Carotid  Artery  Stenosis:  A  Systematic  Review  And  Meta-Analysis
  G.Galyfos,  I.Tsoutsas,  T.Konstantopoulos,  G.Galanopoulos,  F.Sigala,  K.Filis,  V.Papavassiliou
  Eur  J  Vasc  Endovasc  Surg  2021;  61(5):  725-738.

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

 1. Aκτινική αρτηρίτιδα Λαγονο-μηριαίου άξονα
  Γ. Γαλανόπουλος, Θ. Κωνσταντόπουλος, Σ. Θεοδώρου, Η. Καπερώνης, Δ. Ξανθόπουλος, Α. Λούπου, Σ. Τσούπανος, Β. Παπαβασιλείου
  Ελληνική Αγγειοχειρουργική 2014; 37 – 38 : 131 – 135.
 2. Vascular Diseases Quiz – Case 32 : Anastomotic Aneurysm
  G. Galanopoulos and V. Papavassiliou
  Archives of Hellenic Medicine 2016; 33(1) : 130 – 131.
 3. Vascular Diseases Quiz – Case 35 : Popliteal Artery Aneurysm
  G. Galanopoulos and V. Papavassiliou
  Archives of Hellenic Medicine 2016; 33(4) : 562 – 563.
 4. Vascular Diseases Quiz – Case 37 : Carotid Body Tumor
  G. Galanopoulos and V. Papavassiliou
  Archives of Hellenic Medicine 2016; 33(6) : 850.
 5. Vascular Diseases Quiz – Case 39 : Arteriovenous graft infection
  G. Galanopoulos and V. Papavassiliou
  Archives of Hellenic Medicine 2017; 34(2) : 275.
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΗΤΩ