Οξεία Ισχαιμία Σκέλους - Dr. Γεώργιος Γαλανόπουλος | Αγγειοχειρουργός Skip to main content
Γαλανοπουλος Γεώργιος προφίλ

Οξεία Ισχαιμία Σκέλους

Η οξεία ισχαιμία σκέλους είναι μια πάθηση η οποία συχνά οφείλεται σε εμβολή/θρόμβωση αρτηριών ή μοσχευμάτων παράκαμψης. Αρχικά, η οξεία αρτηριακή ισχαιμία χαρακτηρίζεται από την απότομη διακοπή της αρτηριακής παροχής στο ένα άκρο, κάτι το οποίο είναι είναι απειλητικό για τη βιωσιμότητα του άκρου.

Όταν τα συμπτώματα διαρκούν λιγότερο από δύο εβδομάδες, τότε η ισχαιμία θεωρείται οξεία. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα διαρκούν για περισσότερο από δύο εβδομάδες, τότε η ισχαιμία άκρων είναι χρόνια.

Γαλανοπουλος Γεώργιος προφίλ
Οξεία Ισχαιμία Σκέλους

Ποιά είναι τα αίτια που προκαλούν οξεία ισχαιμία σκέλους;

Γενικά, τα συχνότερα αίτια που προκαλούν οξεία ισχαιμία σκέλους είναι τα εξής:

 • Εμβολή/θρόμβωση αρτηριών ή μοσχευμάτων παράκαμψης.
 • Ανευρύσματα περιφερικών αρτηριών
 • Διαχωρισμός
 • Αρτηριακό τραύμα
Οξεία Ισχαιμία Σκέλους

Ποια είναι τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται η οξεία ισχαιμία σκέλους;

Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της οξείας ισχαιμίας σκέλους είναι τα ακόλουθα:

 • Πόνος του άκρου
 • Ωχρότητα
 • Απώλεια των σφύξεων
 • Ψυχρότητα
 • Παραισθησία
 • Παράλυση του άκρου

Επίσης, η εξέταση με φορητή συσκευή Doppler διευκολύνει την ανίχνευση της αρτηριακής περιφερικής ροής.

2000+

Θεραπευμένοι Ασθενείς

2000+

Θεραπευμένοι Ασθενείς

Με ποιους τρόπους γίνεται η διάγνωση της οξείας αρτηριακής ισχαιμίας;

Γενικά, η διάγνωση της οξείας ισχαιμίας σκέλους είναι εύκολη όταν βασίζεται στην κλινική εικόνα του ασθενούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς δεν εξετάζονται σε πρώτη φάση από αγγειοχειρουργό. Ωστόσο, κάθε ικανός ιατρός ενδέχεται να διαγνώσει εύκολα την πάθηση.

Φυσικά, για την ολοκληρωμένη και έγκυρη διάγνωση χρειάζεται να πραγματοποιηθούν απεικονιστικές εξετάσεις. Τέτοιες ενδέχεται να είναι η αξονική αγγειογραφία, η μαγνητική αγγειογραφία, το υπερηχογράφημα, καθώς και η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία. Σε συνεργασία με τον έμπειρο αγγειοχειρουργό Γεώργιο Γαλανόπουλο, ο ασθενής προβαίνει στις κατάλληλες εξετάσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την οξεία ισχαιμία σκέλους.

Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία αποφασίζεται το αν θα επιχειρηθεί να διασωθεί το άκρο που κινδυνεύει εξαιτίας της οξείας ισχαιμίας σκέλους;

Αρχικά, η οξεία ισχαιμία σκέλους είναι μια απειλητική κατάσταση τόσο για το άκρο που κινδυνεύει, όσο και για τη ζωή του ασθενούς. Αυτό καθιστά τη λήψη αποφάσεων πολύπλοκη. Έτσι, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που το σκέλος παρουσιάζει μη αναστρέψιμη ισχαιμία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο ακρωτηριασμός αποτελεί τη μοναδική επιλογή.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, επιχειρείται η επαναιμάτωση του σκέλους, με στόχο τη διάσωσή του.

Ποιες είναι οι μέθοδοι αντιμετώπισης της οξείας αρτηριακής απόφραξης άκρου;

Σε πρώτη φάση, η ιατρική αντιμετώπιση για την οξεία ισχαιμία σκέλους περιλαμβάνει χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων και επαρκή αναλγησία. Στόχος είναι να εμποδιστεί η επέκταση της απόφραξης. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γίνει χορήγηση οξυγόνου καθώς και επαρκής ενυδάτωση.

Όσον αφορά τη συνολική αποκατάσταση του ασθενούς, αυτή πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Τεχνικές Ανοικτής Αποκατάστασης

Θρομβοεμβολεκτομή: Η θρομβοεμβολεκτομή είναι η αφαίρεση εμβολικού υλικού από αρτηρίες που κατά τα άλλα είναι φυσιολογικές. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού καθετήρα με μπαλόνι στο άκρο του ασθενούς. Γίνεται μέσω τομής του δέρματος στον μηρό ή/και κάτω από το γόνατο και, παράλληλα, διευρύνεται η κοινή μηριαία ή η ιγνυακή αρτηρία αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη επέμβαση είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί με τοπική αναισθησία. Ωστόσο, ο αναισθησιολόγος χρειάζεται να είναι παρών στην αίθουσα, προκειμένου να χορηγεί αναλγησία και να αντιμετωπίζει αρρυθμίες ή τυχόν καρδιολογικές επιπλοκές.

Αρτηριακή παράκαμψη: Συνήθως, η συγκεκριμένη τεχνική ενδείκνυται στις περιπτώσεις που το αίτιο της οξείας αρτηριακής ισχαιμίας του άκρου είναι η θρόμβωση μιας αρτηρίας, εξαιτίας χρόνιας αρτηριοπάθειας.

Αγγειογραφική απεικόνιση μετά από ανοικτή επαναιμάτωση: Συνήθως, συνιστάται μετά από θρομβοεμβολεκτομή η διενέργεια αγγειογραφίας. Στόχος είναι ο έλεγχος του αποτελέσματος. Στην περίπτωση που υπάρχει ακόμα υπολειπόμενος θρόμβος, ενδέχεται να είναι απαραίτητη μια νέα εμβολεκτομή ή παράκαμψη.

 1. Θρομβόλυση

Συστηματική θρομβόλυση: Η συγκεκριμένη τεχνική πλέον δεν χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της οξείας ισχαιμίας σκέλους. Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζει μικρότερη αποτελεσματικότητα και περισσότερες αιμορραγικές επιπλοκές.

Διακαθετηριακή ενδοαρτηριακή θρομβόλυση: Η τεχνική αυτή ενδέχεται να έχει αποτελέσματα τα οποία μπορούν να συγκριθούν με τις ανοικτές χειρουργικές τεχνικές. Συνίσταται στην τοποθέτηση ενός καθετήρα στο σημείο της αρτηριακής απόφραξης, καθώς και τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών. Οι συγκεκριμένες ουσίες προκαλούν λύση του θρόμβου. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η τεχνική αυτή και σε θρόμβωση μοσχευμάτων.

Βασικά, αυτή η τεχνική αντιμετώπισης της οξείας ισχαιμίας σκέλους εμφανίζει ως κυριότερη επιπλοκή την αιμορραγία, ενώ η σοβαρότερη επιπλοκή είναι η ενδοκράνια αιμορραγία. Επομένως, δεν ενδείκνυται στις περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένη αιμορραγική διάθεση.

 1. Άλλες Ενδαγγειακές Τεχνικές

Ακόμα, έχουν περιγραφεί μια σειρά από διαδερμικές τεχνικές, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της οξείας ισχαιμίας σκέλους. Τέτοιες τεχνικές είναι η θρομβο-αναρρόφηση.

 1. Υβριδικές Επεμβάσεις

Η συγκεκριμένη τεχνική περιλαμβάνει έναν συνδυασμό χειρουργικής εμβολεκτομής με μία ενδαγγειακή παρέμβαση. Σε ορισμένες επιλεγμένες περιπτώσεις, προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα συγκριτικά με μία αμιγώς ανοικτή ή μία αμιγώς ενδαγγειακή τεχνική. Επομένως, είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται η αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν οξεία αρτηριακή ισχαιμία του άκρου σε κέντρα που μπορούν να προσφέρουν και την ανοικτή και την ενδαγγειακή παρέμβαση.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΗΤΩ