Αορτικός Διαχωρισμός - Dr. Γεώργιος Γαλανόπουλος | Αγγειοχειρουργός Skip to main content
Γαλανοπουλος Γεώργιος προφίλ

Αορτικός Διαχωρισμός

Ο αορτικός διαχωρισμός είναι μια σοβαρή πάθηση, κατά την οποία το εσωτερικό στρώμα της αορτής, δηλαδή το μεγαλύτερο αγγείο του σώματος που αρχίζει από την καρδιά, σχίζεται σε ένα ή/και σε περισσότερα σημεία. Ως αποτέλεσμα, ώσεις αίματος περνούν μέσα από τις σχισμές και προκαλούν αποκόλληση, δηλαδή διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός αυτός επηρεάζει τον έσω και τον μέσο χιτώνα της αορτής.

Μια φυσιολογική αορτή είναι ένας σωλήνας με τρεις χιτώνες, δηλαδή στρώματα, ομόκεντρα και σε απόλυτη επαφή μεταξύ τους σε ολόκληρο το μήκος της. Κατά τον διαχωρισμό, δημιουργείται ένας δεύτερος αυλός, που είναι γεμάτος με αίμα. Στην περίπτωση που ραγεί και ο τρίτος χιτώνας, δηλαδή ο εξωτερικός, τότε προκαλείται κατακλυσμιαία αιμορραγία. Συχνά, ο διαχωρισμός είναι θανατηφόρος.

Επίσης, τα συμπτώματα του αορτικού διαχωρισμού ενδέχεται να μιμηθούν συμπτώματα άλλων ασθενειών. Επομένως, συχνά οδηγούν σε καθυστερημένη διάγνωση. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που ο αορτικός διαχωρισμός εντοπίζεται εγκαίρως και αντιμετωπίζεται άμεσα, τότε η πιθανότητα επιβίωσης αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό.

Γαλανοπουλος Γεώργιος προφίλ
Αορτικός Διαχωρισμός

Ποια είναι τα συμπτώματα του αορτικού διαχωρισμού;

Αρχικά, τα συμπτώματα του αορτικού διαχωρισμού ενδέχεται να μοιάζουν με τα συμπτώματα άλλων καρδιακών παθήσεων. Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Ξαφνικός σοβαρός θωρακικός ή στο ανώτερο τμήμα της πλάτης πόνος, που αντανακλά στο λαιμό ή στην ωμοπλάτη. Μπορεί να συνοδεύεται από εφίδρωση, έμετο ή ελαφρά κεφαλαλγία.
 • Ξαφνικός σοβαρός κοιλιακός πόνος.
 • Απώλεια συνείδησης.
 • Δυσκολία στην αναπνοή.
 • Ξαφνική δυσκολία στην ομιλία.
 • Απώλεια όρασης.
 • Αδυναμία ή παράλυση μιας πλευράς του σώματος.
 • Αδύνατος παλμός σε έναν βραχίονα ή μηρό σε σύγκριση με τον άλλο.
 • Πόνος στο πόδι.
 • Δυσκολία στο περπάτημα.
 • Παράλυση ποδιού.
Αορτικός Διαχωρισμός

Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν αορτικό διαχωρισμό;

Ο αορτικός διαχωρισμός εκδηλώνεται σε μία εξασθενημένη περιοχή του αορτικού τοιχώματος. Μια από τις αιτίες που προκαλούν αορτικό διαχωρισμό είναι η χρόνια υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία ενδέχεται να πιέσει το τοίχωμα της αορτής και να το κάνει πιο ευαίσθητο στη διάσπαση. Επιπρόσθετα, ενδέχεται ο ασθενής να έχει γεννηθεί με κάποια πάθηση, η οποία σχετίζεται με την εξασθένηση και τη διεύρυνση της αορτής. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο αορτικός διαχωρισμός προκαλείται εξαιτίας τραυματικών κακώσεων στην περιοχή του θώρακα.

Ο αορτικός διαχωρισμός περιλαμβάνει δύο τύπους, που είναι οι εξής:

Τύπος Α:  Πρόκειται για τον συχνότερο τύπο αορτικού διαχωρισμού, με συχνότητα 70-75% των αορτικών διαχωρισμών. Είναι ένας επικίνδυνος τύπος, καθώς περιλαμβάνει ένα σχίσιμο στο τμήμα της αορτής που εξέρχεται από την καρδιά ή στο αορτικό τόξο. Το σχίσιμο αυτό ενδέχεται να εκτείνεται στην κοιλιά.

Τύπος Β: Στον συγκεκριμένο τύπο, το σχίσιμο εντοπίζεται στην κατιούσα θωρακική αορτή και ενδέχεται να εκτείνεται στην κοιλιά.

2000+

Θεραπευμένοι Ασθενείς

2000+

Θεραπευμένοι Ασθενείς

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές του αορτικού διαχωρισμού;

Ο αορτικός διαχωρισμός είναι πιθανό να οδηγήσει στις ακόλουθες επιπλοκές:

 • Θάνατο, εξαιτίας σοβαρής εσωτερικής αιμορραγίας.
 • Βλάβες οργάνων. Τέτοιες ενδέχεται να είναι η νεφρική ανεπάρκεια ή η εντερική ισχαιμία.
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο.
 • Βλάβη στη βαλβίδα της αορτής ή ρήξη στο σημείο της εξόδου της αορτής από την καρδιά, προκαλώντας καρδιακό επιπωματισμό.

Αορτικός Διαχωρισμός: Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Συνήθως, η διάγνωση του αορτικού διαχωρισμού αποτελεί μια πρόκληση για τους ιατρούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπτώματά του μιμούνται μια σειρά από άλλες παθήσεις, κυρίως της καρδιάς. Ωστόσο, ένας έμπειρος και εξειδικευμένος ιατρός, όπως είναι ο Αγγειοχειρουργός Γεώργιος Γαλανόπουλος, υποπτεύεται τη συγκεκριμένη πάθηση όταν εκδηλώνονται τα εξής:

 • Ξαφνικός, οξύς, διαξιφιστικός πόνος στο στήθος.
 • Διεύρυνση της αορτικής σκιάς στην ακτινογραφία θώρακος.
 • Διαφορά αρτηριακής πίεσης μεταξύ Δεξιού και Αριστερού βραχίονα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο διαχωρισμός αορτής. Τέτοιες εξετάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Αξονική αγγειογραφία.
 • Μαγνητική αγγειογραφία.
 • Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς.

Ποια είναι η θεραπεία για τον αορτικό διαχωρισμό;

Ο αορτικός διαχωρισμός είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση και απαιτεί άμεση θεραπεία. Η αντιμετώπιση της πάθησης ενδέχεται να είναι φαρμακευτική ή χειρουργική, ανάλογα με τον τύπο του διαχωρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, στον Τύπο Α η θεραπεία είναι χειρουργική. Επομένως, ο αγγειοχειρουργός χρειάζεται να αφαιρέσει επειγόντως το διαχωρισμένο τμήμα της αορτής και να το αντικαταστήσει με ένα συνθετικό μόσχευμα. Στην περίπτωση που έχει προσβληθεί και η αορτική βαλβίδα, τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση της βαλβίδας στο ίδιο χειρουργείο. Ορισμένα φάρμακα, όπως είναι οι β-αναστολείς και το νιτροπρωσσικό νάτριο, χορηγούνται στον ασθενή πριν το χειρουργείο, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η αρτηριακή πίεση.

Στον Τύπο Β αορτικού διαχωρισμού, η θεραπεία είναι είτε χειρουργική είτε φαρμακευτική. Τα ίδια φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση του Τύπου Α, χορηγούνται και στην περίπτωση που υπάρχει Τύπος Β.

Η χειρουργική αντιμετώπιση στον Τύπο Β, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που έχει δημιουργηθεί ανεύρυσμα ή με στόχο να βελτιωθεί η αιμάτωση ζωτικών οργάνων. Η κλασσική χειρουργική επιτρέπει στον Αγγειοχειρουργό να αντικαταστήσει το προσβεβλημένο τμήμα της αορτής με συνθετικό μόσχευμα, καθώς επίσης και να κάνει παράκαμψη για την αιμάτωση των ζωτικών οργάνων.

Σε άλλες περιπτώσεις, η χρήση της ενδαγγειακής τεχνικής επιτρέπει τη διόρθωση του προβλήματος με τη χρήση ειδικών θυριδωτών ενδομοσχευμάτων.

Καλέστε μας
Επικοινωνία