Διαβητικό πόδι

Διαβητικό Πόδι

Διαβητικό  πόδι  ονομάζουμε  το  πόδι  των  ασθενών  με  σακχαρώδη  διαβήτη,  που  παρουσιάζει  έλκος,  λοίμωξη  και  καταστροφή  των  βαθύτερων  ιστών.  Το  διαβητικό  πόδι  συνδέεται  με  βλάβες  στα  νεύρα  των  ποδιών  καθώς  και  στις  αρτηρίες.  Υπολογίζεται  ότι  ποσοστό  έως  και  10%  των  ασθενών  με  διαβήτη  έχει  διαβητικό  πόδι. 

Οι  βασικοί  τύποι  ελκών  στους  διαβητικούς  είναι  τα  νευροπαθητικά,  τα  ισχαιμικά  και  τα  μικτά  ή  νευροισχαιμικά.  Συνήθως  οι  διαβητικοί  αναπτύσσουν  διαβητική  νευροπάθεια,  δηλαδή  χάνουν  την  προστατευτική  αίσθηση,  οπότε  κάποιο  εξωτερικό  τραύμα  ή  κάποια  παραμόρφωση  των  ποδιών  οδηγούν  στη  δημιουργία  έλκους.  Αν  συνυπολογίσουμε  τις  βλάβες  στις  αρτηρίες,  ιδίως  κάτω  από  το  γόνατο,  που  συχνότατα  εντοπίζουμε  στους  διαβητικούς,  αντιλαμβάνεται  κανείς  ότι  και  η  κακή  αρτηριακή  κυκλοφορία  αποτελεί  σημαντικό  αιτιολογικό  παράγοντα  του  διαβητικού  έλκους.  Λόγω  της  πολυπλοκότητας  του  προβλήματος,  η  θεραπευτική  προσέγγιση  του  διαβητικού  ποδιού  είναι  πολυσύνθετη. 

Απαιτεί  αξιολόγηση  πολλών  παραμέτρων  και  ενδελεχή  διερεύνηση.  Συνήθως  απαιτείται  η  εμπλοκή  αρκετών  ειδικοτήτων,  ώστε  να  δωθεί  μια  ολοκληρωμένη  λύση  στο  πρόβλημα  του  ασθενή,  ελαττώνοντας  τον  κίνδυνο  του  ακρωτηριασμού.