Θεραπείες

  • Στένωση  καρωτίδας
  • Ανεύρυσμα  κοιλιακής  αορτής
  • Ανεύρυσμα  λαγονίου,  μηριαίας  και  ιγνυακής  αρτηρίας
  • Στένωση – απόφραξη  αορτής  και  αρτηριών  κάτω  άκρων
  • Φλεβική  ανεπάρκεια
  • Ευρυαγγείες
  • Φλεβική  θρόμβωση
  • Δημιουργία  προσπέλασης  (φίστουλα,  αρτηριοφλεβικό  μόσχευμα,  καθετήρας)  για  αιμοκάθαρση
  • Και  σε  επείγουσα  βάση  αναλαμβάνονται  οξείες  ισχαιμίες  άκρων,  ρήξεις  ανευρυσμάτων  αορτής  και  λαγονίων,  θρομβώσεις  προσπελάσεων