Αποτελεσματική προσέγγιση του αγγειακού προβλήματος