Επιστημονική κατάρτιση – Συνέπεια – Χειρουργική δεξιότητα: το τρίπτυχο της επιτυχούς αντιμετώπισης του αγγειακού ασθενή