Νεφρική Ανεπάρκεια

Η  χρόνια  νεφρική  ανεπάρκεια  τελικού  σταδίου  είναι  μια  παθολογική  κατάσταση  με  συχνότητα,  που  αυξάνει  με  καλπάζοντες  ρυθμούς  παγκοσμίως.  Μάλιστα,  ο  αριθμός  των  ασθενών,  που  χρειάζονται  αιμοκάθαρση  αυξάνει  κατά  8%  ετησίως! Οι  κυριότερες  αιτίες  της  νεφρικής  ανεπάρκειας  είναι  η  προχωρημένη  ηλικία  και  ο  διαβήτης.  Άλλες  αιτίες  είναι  η  αυξημένη  αρτηριακή  πίεση,  οι  πολυκυστικοί  νεφροί,  οι  λοιμώξεις  κλπ.  Ο  ασθενής  που  χρήζει  αιμοκάθαρσης  παραπέμπεται  έγκαιρα  από  το  νεφρολόγο  στον  αγγειοχειρουργό,  ώστε  να  δημιουργηθεί  μια  αγγειακή  προσπέλαση,  μέσω  της  οποίας  θα  μπορέσει  να  συνδεθεί  στο  μηχάνημα  αιμοκάθαρσης.  Τα  είδη  των  αγγειακών  προσπελάσεων  είναι  τρία : η  φίστουλα,  το  μόσχευμα  και  ο  καθετήρας.  Κάθε  είδος  προσπέλασης  παρουσιάζει  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα,  που  πρέπει  να  παρουσιάζονται  εκτενώς  στον  ασθενή.

Η  φίστουλα  είναι  μακράν  η  καλύτερη  προσπέλαση,  διότι  πραγματοποιείται  χωρίς  την  τοποθέτηση  συνθετικού  μοσχεύματος.  Έχει  μεγαλύτερη  διάρκεια  ζωής  και  λιγότερες  επιπλοκές  σε  σχέση  με  τα  μοσχεύματα  και  τους  καθετήρες.  Κατά  την  επέμβαση  αυτή  συνδέεται  χειρουργικά  μια  αρτηρία  του  ασθενή  με  μια  φλέβα  του,  χωρίς  την  παρεμβολή  άλλων  υλικών.  Είναι  σημαντικό  να  τονιστεί,  ότι  η  φίστουλα  δε  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  αμέσως  μετά  τη  δημιουργία  της  και  αυτό  διότι  πρέπει  πρώτα  να  «ωριμάσει»,  διαδικασία  που  διαρκεί  περίπου  2  μήνες  ή  και  περισσότερο. 

Το  μόσχευμα  αποτελεί  τη  δεύτερη  επιλογή  αγγειακής  προσπέλασης,  όταν  δεν  είναι  δυνατόν  να  δημιουργηθεί  φίστουλα.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  η  σύνδεση  της  αρτηρίας  του  ασθενή  με  τη  φλέβα,  γίνεται,  παρεμβάλλοντας  ένα  συνθετικό  μόσχευμα,  που  λειτουργεί  ως  γέφυρα  ανάμεσά  τους.  Το  μόσχευμα  είναι  έτοιμο  να  χρησιμοποιηθεί  20  μέρες  μετά  την  τοποθέτησή  του,  χρόνος  απαραίτητος,  ώστε  να  ενσωματωθεί  στους  ιστούς  του  ασθενή.  Τέλος,  ο  καθετήρας  αποτελεί  την  τελευταία  λύση.

Ο  καθετήρας  είναι  ένας  μακρύς  σωλήνας  από  πολυουρεθάνη  που  εισάγεται  σε  μια  μεγάλη  φλέβα  που  βρίσκεται  συνήθως  στο  λαιμό  του  ασθενή  και  φτάνει  ως  την  καρδιά.  Ο  καθετήρας  τοποθετείται  κάτω  από  το  δέρμα  του  ασθενή  και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  άμεσα.